Om Idiomatisk

Idiomatisk är artistnamnet för mig, Andrée Eriksson. Jag är en rappare och producent som kommer ifrån Piteå i Norrbotten men som för närvarande uppehåller mig i Stockholm där jag arbetar som kurator.

Musiken jag gör utmärks av att tyngdpunkten alltid ligger på texten. Det blir många psykologiska djupdykningar in i mig själv och andra. Väldigt ofta blir låtarna ett forum för att beskriva personer, känslor, händelseförlopp och beteenden och allting härleds ur en socialarbetares sätt att granska och förstå världen.

Kännetecknande blir att allting som sägs i låtarna är förankrat i verkligheten, från personers utsagor eller observerade händelser. Det jag kan garantera är att jag aldrig skulle göra en låt bara för att göra en låt, utan när jag spelar in har jag en historia att berätta.

Advertisements